صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
دارندگان واحدهای ممتاز


رديف نام تعداد
1 بانک رفاه کارگران 18000
2 شرکت کارگزاری بانک رفاه 2000