صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ بیانیه سیاست های سرمایه گذاری دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ بیانیه سیاست های سرمایه گذاری دانلود
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ دانلود