صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۳۴,۶۲۵,۸۷۷ ۲۰,۴۲۰ ۷۰۷,۰۶۰,۴۰۸,۳۴۰ ۲۱.۹۷
۲ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۳۶,۳۰۱,۱۰۶ ۲۰,۴۱۰ ۷۴۰,۹۰۵,۵۷۳,۴۶۰ ۲۱.۹۶
۳ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ۳۴,۹۵۳,۸۳۳ ۲۳,۰۳۲ ۸۰۵,۰۵۶,۶۸۱,۶۵۶ ۲۱.۹۲
۴ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ ۳۴,۷۶۰,۸۵۸ ۱۴,۷۹۹ ۵۱۴,۴۲۵,۹۳۷,۵۴۲ ۱۹.۵۹
۵ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ۳۶,۵۵۹,۵۵۷ ۱۷,۷۵۹ ۶۴۹,۲۶۱,۱۷۲,۷۶۳ ۱۹.۵۶
۶ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ۳۸,۴۳۲,۱۳۷ ۱۷,۷۸۴ ۶۸۳,۴۷۷,۱۲۴,۴۰۸ ۱۷.۵۳
۷ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۴۰,۲۲۹,۶۱۷ ۱۷,۷۸۵ ۷۱۵,۴۸۳,۷۳۸,۳۴۵ ۱۹.۵۷
۸ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ۴۲,۶۱۹,۴۱۸ ۱۷,۷۹۵ ۷۵۸,۴۱۲,۵۴۳,۳۱۰ ۱۸.۶۶
۹ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ ۴۴,۱۳۵,۱۸۱ ۱۷,۸۰۷ ۷۸۵,۹۱۵,۱۶۸,۰۶۷ ۱۸.۶۵
۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۴۶,۶۶۱,۵۵۶ ۱۸,۴۰۰ ۸۵۸,۵۷۲,۶۳۰,۴۰۰ ۱۹.۵۶