صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر سود خرداد ماه 1401 با نرخ 20.03 درصد
منبع -
مقدمه سود خرداد ماه 1401 با نرخ 20.03 درصد به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.
متن خبر

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند :

سود خرداد ماه 1401 با نرخ 20.03 درصد به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.

پیوست