صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تاییدیه سازمان برای مجمع تصویب امیدنامه صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه 1401/03/10
منبع -
مقدمه تاییدیه سازمان برای مجمع تصویب امیدنامه صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه 1401/03/10
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست